در حال حاضر تزریق بوتاکس صورت یکی از رایج ترین روش‌های زیبایی و درمانی است. بوتاکس یک محصول ثبت شده از باکتری (کلستریدیوم بوتولینوم) است. تیپ‌های متعددی از سموم بوتولینوم A-G وجود دارد که با اندازه مولکولی، بیوسنتز و مکانیسم های سلولی متفاوت است. A...

بیشتر بخوانید