بسیاری از مردم می دانند که ورزش برای سلامت جسمانی مهم است، حتی اگر شخصاً به طور منظم ورزش نکنند. اما ممکن است متوجه نباشید که تناسب اندام برای سلامت جنسی شما نیز ضروری است. به گفته مؤسسه ملی بهداشت، چهل و سه درصد از زنان و 31 درصد از مردان به نوعی...

بیشتر بخوانید