خانم ها به چهار علت عمده، تمایل به از بین بردن جای زخم سزارین خود با لیزر درمانی دارند، از قبیل مشاهده و لمس زخم های سزارین از روی لباس، برجستگی و دردناک بودن جای بخیه سزارین، بدفرمی و فشردگی اسکار سزارین و شکل گیری گوشت اضافه و کلوئید

بیشتر بخوانید