کورتاژ تشخیصی یک روش درمانی است که در آن پزشک شما یک قطعه کوچک از بافت پوششی رحم (آندومتر) را برای بررسی زیر میکروسکوپ برمی‌دارد. هنگامی که این بافت زیر میکروسکوپ تجزیه و تحلیل می شود، ممکن است سلول های غیر طبیعی را ببیند که می توانند سرطانی باشند....

بیشتر بخوانید