تابه حال حس کرده اید وقتی می‌خندید یا سرفه می‌کنید کمی ادرار به بیرون نشت می‌کند. حتی رابطه جنسی برایتان دردناک شده است و شما از آن اجتناب می‌کنید. مدام دچار عفونت های واژن می‌شوید و نمی‌توانید دلیل آن را بفهمید. اگر هر یک از این پیشامدها برای شما...

بیشتر بخوانید